Veľmi dobre si uvedomujeme, že ak chceme splniť predstavy zákazníkov, musíme vedieť, ako na to. V stavebnej činnosti si to okrem poznania teórie, materiálov, technológií a zvládnutia postupov vyžaduje aj skĺbenie odborných znalostí s dlhoročnou praxou a skúsenosťami. Toto všetko máme, vieme a zvládame. Preto dokážeme kompletne zrealizovať stavby akéhokoľvek druhu, vrátane rekonštrukcií panelových, bytových či rodinných domov a aj interiérov.
Súčasťou rekonštrukcií bytových a panelových domov je aj výmena okien, dverí a vstupných vchodov podľa požiadaviek zákazníka. Samozrejme pri dodržaní bezpečnostných noriem, stavebno-technických vlastností a estetických kritérií. Pri výmene okien a dverí spolupracujeme s overenými partnermi a dodávateľmi, ktorí poskytujú kvalitné produkty vrátane odborného poradenstva.

Revitalizácia a zatepľovanie bytových domov

Prioritou v segmente stavebných prác sú služby v oblasti komplexnej revitalizácie panelových a bytových domov.

Spoločnosť RINIPOL, s.r.o. je držiteľom platnej licencie na zhotovovanie vonkajších tepelnoizolačných kontaktných systémov. Certifikácia potvrdzuje, že naša spoločnosť má vytvorené technické, kvalifikačné a organizačné predpoklady na dodržanie predpokladanej kvality stavebných prác.

V rámci komplexnej revitalizácie zabezpečujeme:

  • projektové práce, vypracovanie podkladov pre stavebné konanie,
  • statické posúdenie budov,
  • opravy a sanácie chýb súvisiacich so statikou objektov,
  • zateplenie fasád,
  • rekonštrukcie a opravy plochých striech a balkónov.

Členovia nášho tímu sú riadne zaškolení a praxou preverení na odbornú prácu so zatepľovacími systémami. Poznajú vlastnosti systémov, ovládajú postupy realizácie a aj riešenie detailov podľa technologických predpisov.

Na všetky typy stavebných prác máme k dispozícii sady vlastného lešenia a naši pracovníci sú zaškolení na lešenárske práce.

Dlhodobo vysoká úroveň a kvalita nami realizovaných stavieb je pre nás samozrejmým štandardom.