Kontaktné informácie

RINIPOL, s.r.o.
Borová 3203/29
010 07 Žilina
IČO: 48222836
DIČ/IČ DPH: SK2120115151
MAIL: info@rinipol.sk
Skladové priestory:
Cesta do Rudiny 2274
024 01 Kysucké Nové Mesto
Spoločnosť je zapísaná v obchodnom registri OS Žilina, oddiel Sro, vložka č. 64115/L
Konateľ
Richard Niník – 0905 165 375
Dispečing autodoprava a zemné práce
Stanislav Kikloš – 0905 737 516
Elektroinštalácie
Roman Niník – 0908 259 565
Ekonomické oddelenie
Mária Ondrejková – 0944 790 080