Spoločnosť RINIPOL, s.r.o. bola založená v roku 2015 na základe dlhoročných skúseností a praxe v oblasti stavebníctva konateľa, ktorý ako SZČO podniká od roku 2005.

Spoločnosť sa venuje prevažne stavebnej činnosti, tj. poskytuje kompletnú realizáciu stavieb akéhokoľvek druhu, rekonštrukcie panelových, bytových a rodinných domov, rekonštrukcie interiérov, a to na základe skúsenosti a odborných znalostí a s využitím kvalitnej, modernej technológie a techniky.

Spoločnosť okrem stavebných činností rozšírila svoje pôsobenie v oblasti služieb s využitím vlastných stavebných strojov, tzn. zemné a výkopové práce, taktiež poskytuje dopravné služby v oblasti nákladnej cestnej dopravy a prepravy materiálov a taktiež spoločnosť poskytuje možnosť prenájmu lešenia.

Spoločnosť RINIPOL, s.r.o. je držiteľom platnej licencie na zhotovovanie vonkajších tepelnoizolačných kontaktných systémov,  ktorá potvrdzuje že spoločnosť má vytvorené technické, kvalifikačné a organizačné predpoklady na dodržanie predpokladanej kvality stavebných prác.

Spoločnosť je poistená zo zodpovednosti za škody v Generali Poisťovni, a.s., poistná zmluva č. 2404880254. Limit poistného plnenia je stanovený vo výške 498.000,00 EUR.